Stylister

Eirik Thorsen

Eier / Master Art Director

Ane Jønsrud Angel

Senior Art Director / Avdelingsleder

Kevin Dang

Faglig leder / Senior Art Director

Celine Berge

Senior Art Director

Raia Sandhu

Senior Art Director

Natalie Beckford

Senior Art Director

Anita Kao Men

Senior Stylist

Melina Enger

Stylist